Magazynowanie paliwa gazowego

Spółka udostępnia zdolności magazynowe w podziemnych magazynach 
gazu ziemnego (PMG), których łączna pojemność czynna wynosi 
2,93 mld m3. PMG pełnią kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego Polski.

Realizacja inwestycji gazowniczych

Spółka oferuje kompleksowy zakres usług w zakresie przygotowania,
realizacji i eksploatacji podziemnych magazynów gazu ziemnego
i paliw w górotworze solnym oraz otworowych kopalniach soli.

Troska o środowisko

Działalność operatora systemu magazynowania podlega ścisłym
regulacjom przepisami prawa krajowego i unijnego.
Realizacja inwestycji oraz eksploatacja podziemnych magazynów gazu
jest prowadzona w sposób przyjazny dla środowiska.

Magazynowanie gazu - film

 

Lokalizacja PMG

KPMG

PMG

PMG Wierzchowice
Pojemność czynna:13 200,0 GWh
Max. moc zatłaczania:  66,0 GWh/dobę
Max. moc odbioru:105,6 GWh/dobę
KPMG Mogilno
Pojemność czynna:6 624,4 GWh
Max. moc zatłaczania:106,9 GWh/dobę
Max. moc odbioru:200,5 GWh/dobę
PMG Husów
Pojemność czynna:5 625,0 GWh
Max. moc zatłaczania:46,7 GWh/dobę
Max. moc odbioru:64,6 GWh/dobę
KPMG Kosakowo
Pojemność czynna:1 326,9 GWh
Max. moc zatłaczania:26,8 GWh/dobę
Max. moc odbioru:107,0 GWh/dobę
PMG Strachocina
Pojemność czynna:4 050,0 GWh
Max. moc zatłaczania:29,7 GWh/dobę
Max. moc odbioru:37,9 GWh/dobę
PMG Swarzów
Pojemność czynna:1 008,0 GWh
Max. moc zatłaczania:11,2 GWh/dobę
Max. moc odbioru:11,2 GWh/dobę
PMG Brzeźnica
Pojemność czynna:731,3 GWh
Max. moc zatłaczania:12,4 GWh/dobę
Max. moc odbioru:10,4 GWh/dobę

Stan napełnienia
instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej
24.09.2016
(stan na godzinę 6:00)*

0%
Wszystkie instalacje
Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby31 049,0
[GWh]
Ilość gazu zatłoczonego114,5
[GWh/dobę]
Ilość gazu odebranego0,0
[GWh/dobę]
Stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby31 163,5
[GWh]
Zobacz szczegóły
*) Dane te są równoważne z danymi na początek następnej doby gazowej.